Biuro doradczo - szkoleniowe "APLIKON" Marcin Drewnowski ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją projektu „Rozwój zawodowy szansą na lepszą pracę”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym zgodnym z zasadą konkurencyjności dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kierowca samochodu ciężarowego w powiecie bielskim dla grupy 15 osób składającego się z modułów: prawo jazy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych szkoleń.doc

Załącznik nr 4 Wykaz wyposażenia i urządzeń technicznych.doc

Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 6 Kalkulacja cenowa.doc