Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 31.07.2020r. i prowadzona będzie przez 3 miesiące, w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych zostanie przedłużona o 2 miesiące, w razie konieczności rekrutacja zostanie wydłużona o kolejne 2 miesiące.

Osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „Rozwój zawodowy szansą na lepszą pracę” i chcą wziąć w nim udział proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do biura projektu osobiście, przez e-mail (podpisany skan formularza) lub za pośrednictwem poczty. Na ich podstawie utworzona zostanie lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

O kolejności na liście uczestników i liście rezerwowej decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

  • osoby zamieszkujące miasta średnie (Hajnówka, Bielsk Podlaski): 3 pkt
  • osoby posiadające niskie kwalifikacje i/lub niepełnosprawność i/lub długotrwale bezrobocie: 2 pkt

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani drogą pocztową, telefoniczną lub przez e-mail.

 

DO POBRANIA:

Regulamin Projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf)

Formularz rekrutacyjny (edytowalny)