Harmonogram udzielanego wsparcia w Projekcie:

  1. Indywidualny Plan Działania
  2. Pośrednictwo pracy
  3. Szkolenia:
  • Kierowca samochodu ciężarowego
  • Spawacz metodą MAG
  • Podstawy rachunkowości
  1. Staże
  2. Subsydiowane zatrudnienie